Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όραμα και στόχοι

H ΑμΚΕ “Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης του Εμβρύου και Προαγωγής του Ασφαλούς Τοκετού” ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 με αποστολή της να συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της περιγεννητικής φροντίδας στην Ελλάδα, μέσω της έρευνας και της προώθησης σύγχρονης γνώσης, σε θέματα που αφορούν κυρίως την ασφάλεια του τοκετού και την ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου κατά την περίοδο της κύησης και του τοκετού.

Κύρια επιδίωξη της εταιρείας είναι η διάδοση γνώσεων και η υιοθέτηση ορθών κλινικών πρακτικών προκειμένου να επιτευχθεί άρτια ηλεκτρονική παρακολούθηση των εμβρύων κατά την διάρκεια της κύησης και του τοκετού καθώς και να υπάρξει αύξηση του ποσοστού των φυσιολογικών τοκετών στην Ελλάδα με διεξαγωγή αυτών σε ασφαλή, ποιοτικά και φιλικά προς την επίτοκο και το βρέφος περιβάλλοντα.

Οι ειδικότεροι στόχοι της εταιρείας περιλαμβάνουν:

  • τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των επαγγελματιών υγείας, αλλά και του κοινού, σχετικά με την ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου κατά την κύηση και τον τοκετό αλλά και την παρακολούθηση και διενέργεια του ασφαλούς τοκετού.
  • την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ μαιών και ιατρών μαιευτήρων - γυναικολόγων και άλλων επιστημόνων που ασχολούνται με θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου και εν γένει το αντικείμενο του τοκετού.
  • τη μελέτη, την επιστημονική έρευνα, τη καταγραφή, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο των επιστημονικών αντικειμένων της ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εμβρύου στην κύηση και στον τοκετό και της διενέργειας του τοκετού με ασφάλεια.
  • την ενημέρωση των εγκύων γυναικών και οικείων προσώπων, ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα την διαδικασία της ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εμβρύου κατά την διάρκεια της κύησης και του τοκετού καθώς και την διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού ώστε να επικοινωνούν ευχερέστερα με την μαιευτική ομάδα (μαιών και ιατρών) παρακολούθησης της κύησης και του τοκετού.

Η επίτευξη των στόχων της εταιρείας θα γίνει με την παροχή δυαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού (www. .gr), την οργάνωση θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την έκδοση ενημερωτικών εντύπων του ερευνητικού έργου και του εκπαιδευτικού υλικού που παράγει η εταιρεία.

 

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

pregnall 1200x500 FFF

 

BANNER EVDOMADA MAIAS CARDIOSAFEBIRTH

logo_teliko_small.png

Αγνώστων Μαρτύρων 33-37
17123 - Ν. Σμύρνη
info@cardiosafebirth.gr
+30 6937673814

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατασκευή & Φιλοξενεία Medical Promotion

Copyright © 2018 cardiosafebirth.gr
+30 6937673814 Αγνώστων Μαρτύρων 33-37, 17123 - Ν. Σμύρνη