ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιδιότητες μελών

Η Εταιρεία για την επίτευξη, προώθηση και υποστήριξη των σκοπών της μπορεί να έχει Μέλη και να διατηρεί ξεχωριστό μητρώο Μελών.

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε φορείς και σε φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του αρωγού μέλους, επίτιμου μέλους και μέλους - ευεργέτη.

Αν τα μέλη είναι φορείς, εκπροσωπούνται από άτομο το οποίο θα ορισθεί από τον Διευθυντή - Πρόεδρο τους.

Αρωγά μέλη είναι δυνατόν να γίνουν Μαίες και Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επιστημονικό αντικείμενο της Εταιρείας.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επιστήμονες που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στους τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πρόσωπα γενικής και διεθνούς αναγνώρισης στο χώρο της Μαιευτικής και Ιατρικής, και γενικότερα στο χώρο των επιστημών και του πνεύματος.

Μέλη - Ευεργέτες μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή φορείς που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο την εταιρεία. Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω κατηγορίες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας, πλην όμως δεν έχουν εισχωρήσει καταστατικά σε αυτήν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της, στην εκπροσώπηση της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών της εταιρείας.

 

 

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

pregnall 1200x500 FFF

 

BANNER EVDOMADA MAIAS CARDIOSAFEBIRTH

logo_teliko_small.png

Αγνώστων Μαρτύρων 33-37
17123 - Ν. Σμύρνη
info@cardiosafebirth.gr
+30 6937673814

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατασκευή & Φιλοξενεία Medical Promotion

Copyright © 2018 cardiosafebirth.gr
+30 6937673814 Αγνώστων Μαρτύρων 33-37, 17123 - Ν. Σμύρνη