ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τύποι οξέωσης

Η οξέωση υπάρχει όταν το pH (στο αίμα και στους ιστούς) είναι μικρότερο του 7.20 (NICE, 2014, ACOG, 2006). Η οξέωση διακρίνεται σε αναπνευστική, μεταβολική και μεικτή.

Η αναπνευστική οξέωση υπάρχει όταν το pH της ομφαλικής αρτηρίας είναι μικρότερο από 7.20, η PCO2 είναι αυξημένη και το έλλειμα βάσης είναι φυσιολογικό (<12mmol/L). Η αναπνευστική οξέωση σχετίζεται με διαταραχή της ανταλλαγής αερίων του αίματος, οφείλεται σε αυξημένη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και δεν σχετίζεται με νευρολογική βλάβη του εμβρύου (FIGO, 2015).

H μεταβολική οξέωση υπάρχει όταν το pH της ομφαλικής αρτηρίας είναι μικρότερο από 7.20,
η PCO2 είναι φυσιολογική και το έλλειμα βάσης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 12mmol/L. Η μεταβολική οξέωση σχετίζεται με επιδεινούμενη ή παρατεταμένη διαταραχή της οξυγόνωσης του εμβρύου, καταλήγει σε αναερόβιο μεταβολισμό και παραγωγή γαλακτικού οξέος και μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογική βλάβη. Ο κίνδυνος νευρολογικής βλάβης είναι αυξημένος όταν το pH της ομφαλικής αρτηρίας είναι μικρότερο του 7.00 και το έλλειμα βάσης είναι μεγαλύτερο του 12mmol/L (FIGO, 2015, Van den Berg et al., 1996, Gemma et al., 2010, Blickstein and Green, 2007).

H μεικτή οξέωση υπάρχει όταν το pH της ομφαλικής αρτηρίας είναι μικρότερο από 7.20,
η PCO2 είναι υψηλή και το έλλειμα βάσης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 12mmol/L. Η κλινική σημασία της μεικτής οξέωσης είναι ίδια με αυτή της μεταβολικής οξέωσης.

Τύποι οξέωσης    
Αέριο / pH Αναπνευστική  Μεταβολική  Μεικτή 
pH <7.20 <7.20 <7.20
PCO2 Αυξημένη Φυσιολογική Αυξημένη
Έλλειμα βάσης  < 12mmol/L  ≥12mmol/L ≥12mmol/L

 

Πηγές:

  • American College of Obstetricians and Gynecologists Committee Opinion No. 348, November 2006: Umbilical cord blood gas and acid-base analysis.
    Blickstein I,Green T. Umbilical cord blood gases. Clin Perinatol 2007;34:451-9
  • FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography (October 2015)
  • Gemma L Malin, Rachel K Morris, Khalid S Khan, Strength of association between umbilical cord pH and perinatal and long term outcomes: systematic review and meta-analysis BMJ 2010; 340:c1471.
  • Νational Institute of Clinical Excellence (2014) Intrapartum care for healthapartum care for healthy women and women and babies. Clinical Guideline 190.
  • Van den Berg et al. Neonatal complications in newborns with an umbilical artery pH < 7.00 Am J Obstet Gynecol. 1996;175:1152-7

Επιμέλεια κειμένου: Κ. Γουρουντή

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

pregnall 1200x500 FFF

 

BANNER EVDOMADA MAIAS CARDIOSAFEBIRTH

logo_teliko_small.png

Αγνώστων Μαρτύρων 33-37
17123 - Ν. Σμύρνη
info@cardiosafebirth.gr
+30 6937673814

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατασκευή & Φιλοξενεία Medical Promotion

Copyright © 2018 cardiosafebirth.gr
+30 6937673814 Αγνώστων Μαρτύρων 33-37, 17123 - Ν. Σμύρνη