ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Συστάσεις για την μείωση των κινδύνων και προαγωγής της ασφάλειας

Οι συστάσεις για την προαγωγή της ασφάλειας των γυναικών και των εμβρύων τους και για τημείωση των κινδύνων περιλαμβάνουν τα εξής (Simpson et al., 2000,

Baker, 2009, Dickens, 2010).  

 1. Aνάπτυξη διαδικασιών και πρωτοκόλλων

 • Δημιούργια πρωτοκόλλων και προσπαθεια τυποποίησης της περίθαλψης όπου είναι δυνατό
 • Χρήση κατευθυντήριων οδηγιών που έχουν καθοριστεί από διεθνείς φορείς
 • Θέσπιση πολιτικής για την λήψη αεριών αίματος από τον ομφάλιο λώρο

 2. Επάρκεια

 • Επιβεβαίωση των προσόντων των μαιών και ιατρών
 • Προαγωγή και υποστήριξη της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των προσόντων των μαιών και ιατρών σε θέματα καρδιοτοκογραφίας
 • Απαίτηση από τις μαίες και ιατρούς να είναι πιστοποιημένοι στην καρδιοτοκογραφία ως μέρος της διαδικασίας διαπίστευσης της μαιευτικής κλινικής

 3. Κοινή εκπαίδευση μαιών και ιατρών

 • Η εκπαίδευση στην καρδιοτοκογραφία θα πρέπει να είναι διεπιστημονικό γεγονός και όλοι να διδάσκονται το τυπικό μοντέλο λήψης αποφάσεων
 • Διοργάνωση σεμιναρίων, παροχή σταθερών πληροφοριών και γνώσεων σε τακτική βάση
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων

4. Εργαλεία παρακολούθησης του εμβρύου

 • Τυποποίηση της γλώσσας αξιολόγησης, ερμηνείας και παρακολούθησης του εμβρύου σε όλο το νοσοκομείο
 • Ακριβής παρακολούθηση και της μυομητρικής δραστηριότητας και κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού
 • Ξεκάθαρη και σαφής επικοινωνία μεταξύ μαιών και ιατρών
 • Αξιολόγηση της κατάστασης του εμβρύου μέχρι την γέννηση (2ο στάδιο τοκετου ή μέχρι και την αντισηψία της κοιλιάς σε Κ.Τ.)

 5. Αναζωογόνηση του Νεογνού

 • Εξασφάλιση του κατάλληλα εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού και ανακατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης περίθαλψης.
 • Προετοιμασία του κατάλληλου εξοπλισμού και φαρμάκων πριν από τον τοκετό.

6. Συστήματα για την Υποστήριξη των Έγκαιρων Παρεμβάσεων

 • Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό προσωπικό ή δυνατότητα ανακατανομής του ανάλογα με τις ανάγκες. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του τοκετού, η αναλογία μαιών προς επιτόκους θα πρέπει να είναι 1:2 ή 1:1, ανάλογα με το στάδιο του τοκετού και την περιπλοκότητα της κατάστασης (ACOG, 2007, ACNM 2010).
 • Το προσωπικό θα πρέπει να επαρκεί για την έναρξη μίας καισαρικής τομής μέσα σε 30 λεπτά από την απόφαση του χειρουργού. Σε περιπτώσεις αποκόλλησης του πλακούντα, πρόπτωσης του ομφάλιου λώρου, αιμορραγίας που οφείλεται σε προδρομικό πλακούντα και ρήξης της μήτρας μπορεί να κριθεί αναγκαία η μεγαλύτερη επίσπευση του τοκετού (< 30 λεπτά) (ACOG, 2007, ACNM 2010).
 • Χρήση μίας μαίας υπεύθυνης για την περιγεννητική ασφάλεια των επιτόκων, η οποία θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης και να ασχολείται αποκλειστικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση όλων των ενεργειών για την περιγεννητική ασφάλεια εκ μέρους του νοσοκομείου (Pettker et al., 2009).

 7Περιγεννητική Ομαδική Εργασία: Συνεργασία και Επικοινωνία

 • Αποτροπή του κλίματος που ευνοεί την απόδοση κατηγοριών.
 • Χτίσιμο της ομάδας μέσω μίας διεπιστημονικής επιτροπής βελτίωσης της κλινικής πράξης (Simpson et al., 2001).
 • Διαμόρφωση μίας κουλτούρας κατά την οποία όλοι αισθάνονται ελεύθεροι να ζητούν βοήθεια και οι ερωτήσεις δε θεωρούνται αμφισβήτηση προς την αρχή (Lyndon et al., 2011).
 • Εφαρμογή αυστηρών πολιτικών όσον αφορά την ανάρμοστη συμπεριφορά για όλες τις ειδικότητες και παροχή εκπαίδευσης σχετικά με την αποτελεσματική και ευγενική συμπεριφορά [Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, 2008, Rosenstein, 2011).

Πηγές:

 • K.R. Simpson, G.E. Knox, Risk management and EFM: decreasing risk of adverse outcomes and liability exposure, J. Perinat. Neonatal Nurs. 14 (3) (2000) 40–52.
 • P. Baker, Medico-legal problems in obstetrics, Obstet. Gynaecol. Reprod. Med. 19 (9) (2009) 253–256.
 • B.M. Dickens, R.J. Cook, The legal effects of fetal monitoring guidelines, Int. J. Gynecol. Obstet. 108 (2010) 170–173.
 • C.M. Pettker, S.F. Thung, E.R. Norwitz, et al., Impact of a comprehensive patient safety strategy on obstetric adverse events, Am. J. Obstet. Gynecol. 200 (2009) 492.e1–492.e8.
 • American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologists: Guidelines for Perinatal Care, sixth ed., AAP, ACOG, Washington, DC, 2007.
 • American College of Nurse-Midwives, Standard Nomenclature for Electronic Fetal Monitoring, Position Statement 2010, ACNM, Silver Spring, MD, 2010.
 • K.R. Simpson, G.E. Knox, Perinatal teamwork, AWHONN Lifelines 5 (5) (2001) 56–59.
 • A. Lyndon, M.G. Zlatnick, R.M. Wachter, Effective physician-nurse communication: a patient safety essential for labor & delivery, Am. J. Obstet. Gynecol. 205 (2) (2011) 91–96, http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2011.04.021.
 • Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (The Joint Commission), Behaviors That Undermine a Culture of Safety, Sentinel Event Alert No. 40, JCHAO, Oak Brook, IL, 2008.
 • A.H. Rosenstein, Managing disruptive behaviors in the health care setting: focus on obstetrics services, Am. J. Obstet. Gynecol. 204 (3) (2011) 187–192.

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

pregnall 1200x500 FFF

 

BANNER EVDOMADA MAIAS CARDIOSAFEBIRTH

logo_teliko_small.png

Αγνώστων Μαρτύρων 33-37
17123 - Ν. Σμύρνη
info@cardiosafebirth.gr
+30 6937673814

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατασκευή & Φιλοξενεία Medical Promotion

Copyright © 2018 cardiosafebirth.gr
+30 6937673814 Αγνώστων Μαρτύρων 33-37, 17123 - Ν. Σμύρνη