• Οι κατευθυντήριες οδηγίες του RCOG (2001) συνιστούν “ετήσια εκπαίδευση με αξιολόγηση για να διασφαλιστεί ότι οι ικανότητες και οι γνώσεις σε θέματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εμβρύου διατηρούνται και εκσυγχρονίζονται». 
 • Οι κατευθυντήριες οδηγίες του RCOG (2001) συνιστούν ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα και οι κλινικές πρέπει να διασφαλίζουν (οικονομικά και χρονικά με την απαλλαγή βαρδιών) την εκπαίδευση του προσωπικού τους σε θέματα καρδιοτοκογραφίας.
 • Οι κατευθυντήριες οδηγίες του RCOG (2012) συνιστούν την αξιολόγηση της εφαρμογής των guidelines και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης σε θέματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του εμβρύου.
 • Η 4η αναφορά του CESDI (1997) συστήνει την εξαμηνιαία επανάληψη των σεμιναρίων εκπαίδευσης. 
 • Η συστηματική ανασκόπηση των Beckley και συν. (2000) αναφέρει ότι οι νέες γνώσεις που αποκτούνται σε θέματα ΚΤΓ διατηρούνται αναλοίωτες για διάστημα μερικών μηνών. 
 • Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνεται παροχή ταυτόχρονης εκπαίδευσης σε όλους τους επαγγελματίες (μαίες και μαιευτήρες) σε ετήσια βάση (Guilt, 1993, Pehrson, Sorensen and Amer-Wahlin, 2011, Carbonne and Sabri-Kani, 2016).

Πηγές:

 • Carbonne, B., and I. Sabri-Kaci. 2016. Assessment of an e-learning training program for cardiotocography analysis: a multicentre randomized study. Eur J Obstet Gynecol Repr Biol 197; 111–115
 • Confidential enquiry into stillbirths and deaths in infancy, 4th annual report 1997. London: Maternal and Child Health Research Consortium.
 • Guild S. 1993. A comprehensive fetal monitoring program for nursing practice and education. J Obstet Gynaecol Neon Nurs 23: 34-41.
 • Pehrson, C., J. Sorensen, and I. Amer-Wåhlin. 2011. Evaluation and impact of cardiotocography training programmes: a systematic review. BJOG Int J Obstet Gynaecol. 118:926–35.
 • The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 2012. Statement on the NHSLA report ‘10 Years of Maternity Claims’.
 • The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 2001. The use of Electronic Fetal Monitoring: The use and interpretation of Cardiotocography in Intrapartum fetal surveillance. Evidence-based Clinical Guideline Number 8. RCOG Press, London.

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

pregnall 1200x500 FFF

 

BANNER EVDOMADA MAIAS CARDIOSAFEBIRTH

logo_teliko_small.png

Αγνώστων Μαρτύρων 33-37
17123 - Ν. Σμύρνη
info@cardiosafebirth.gr
+30 6937673814

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατασκευή & Φιλοξενεία Medical Promotion

Copyright © 2018 cardiosafebirth.gr
+30 6937673814 Αγνώστων Μαρτύρων 33-37, 17123 - Ν. Σμύρνη