ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Επιβραδύνσεις

Ορισμός: Η μείωση της συχνότητας του εμβρυικού καρδιακού ρυθμού κατά 15 ή παραπάνω παλμούς/λεπτό και διάρκειας τουλάχιστον 15 δευτερολέπτων 

Οι επιβραδύνσεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως πρώιμες, μεταβαλλόμενες, όψιμες, παρατεταμένες.

Πρώιμη επιβράδυνση ορίζεται η βαθμιαία (χρόνος από έναρξη έως και ναδίρ ίσος ή μεγαλύτερος των 30 sec) μείωση των ΕΚΠ από την βασική γραμμή με επακόλουθη επαναφορά στη βασική γραμμή, η οποία ταυτίζεται χρονικά με την έναρξη, κορύφωση και το τέλος μιας συστολής του μυομητρίου. Οι πρώιμες επιβραδύνσεις οφείλονται σε συμπίεση της κεφαλής του εμβρύου κατά την διάρκεια του τοκετού.

Μεταβαλλόμενη επιβράδυνση ορίζεται η αιφνίδια (χρόνος από έναρξη έως και ναδίρ μικρότερος των 30 sec) μείωση των ΕΚΠ από την βασική γραμμή με επακόλουθη επαναφορά στη βασική γραμμή, η οποία δεν ταυτίζεται πάντα χρονικά με την συστολή του μυομητρίου. Οι μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις προκύπτον από την παροδική μηχανική συμπίεση των ομφαλικών αγγείων.

Όψιμη επιβράδυνση ορίζεται η βαθμιαία (χρόνος από έναρξη έως και ναδίρ ίσος ή μεγαλύτερος των 30 sec) μείωση των ΕΚΠ από την βασική γραμμή με επακόλουθη επαναφορά στη βασική γραμμή, όπου τις περισσότερες φορές η έναρξη της επιβράδυνσης ξεκινά στην κορύφωση της συστολής του μυομητρίου. Οι όψιμες επιβραδύνσεις οφείλονται σε αντίδραση του εμβρύου στην παροδική υποξαιμία που συνήθως συμβαίνει σε υπόβαθρο πλακουντιακής ανεπάρκειας.

Παρατεταμένη επιβράδυνση ορίζεται η βαθμίαια ή αιφνίδια μείωση των ΕΚΠ από την βασική γραμμή, η οποία διαρκεί τουλάχιστον 2 λεπτά από την έναρξη έως την επαναφορά στη βασική γραμμή. Μια παρατεταμένη επιβράδυνση που διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά ορίζεται ως μεταβολή της βασικής γραμμής (βραδυκαρδία).

Στην περιγραφή των επιβραδύνσεων του εμβρυικού καρδιακού ρυθμού θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

 1. Η χρονική συσχέτιση της επιβράδυνσης με την έναρξη και ακμή της συστολής.
 2. Η διάρκεια της κάθε επιβράδυνσης
 3. Η ανάταξη της εμβρυικής καρδιακής συχνότητας στην βασική γραμμή μετά την επιβράδυνση
 4. Η συχνότητα των επιβραδύνσεων
 5. Η συχνότητα επιβραδύνσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των συστολών.
 6. Η παρουσία ή απουσία διφασικού σχήματος (w).
 7. H παρουσία ή απουσία του σημείου του “ώμου”.
 8. Η παρουσία ή απουσία ελαττωμένη μεταβλητότητας εντός της επιβράδυνσης.

Σημείωση: Οι επιβραδύνσεις ορίζονται ως επαναλαμβανόμενες όταν συμβαίνουν σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των συστολών σε διάρκεια 20 λεπτών (NICHD, 1997, 2008).


Επιμέλεια κειμένου: Κ. Γουρουντή, Σ. Κωνσταντίνου

Ταξινόμηση επιβραδύνσεων  Επιβραδύνσεις 
Καθησυχαστικές

Απουσία επιβραδύνσεων 

ή

Πρώιμες επιβραδύνσεις 

ή 

Τυπικές μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις (χωρίς ανησυχητικά χαρακτηριστικά*) με διάρκεια εμφάνισης μικρότερης από 90 λεπτά.

Μη καθησυχαστικές ή ύποπτες

Τυπικές μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις (χωρίς ανησυχητικά χαρακτηριστικά *) με διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση των 90 λεπτών 

ή 

Μη τυπικές μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις οι οποίες εμφανίζουν ένα από τα ανησυχητικά χαρακτηριστικά* και εμφανίζονται σε ποσοστό έως 50% των συστολών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 30 λεπτών 

ή

Μη τυπικές μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις οι οποίες εμφανίζουν ένα από τα ανησυχητικά χαρακτηριστικά* και εμφανίζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των συστολών για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 λεπτών λεπτών 

ή 

Όψιμες επιβραδύνσεις οι οποίες εμφανίζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των συστολών για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 λεπτών και χωρίς την παρουσία μητρικών ή εμβρυικών παραγόντων κινδύνου όπως π.χ. κολπική αιμορραγία ή παρουσία μυκωνίου.

Παθολογικές

Μη τυπικές μεταβαλλόμενες επιβραδύνσεις με οποιοδήποτε ανησυχητικό χαρακτηριστικό * οι οποίες εμφανίζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των συστολών και για χρονικό διάστημα 30 λεπτών ή για μικρότερο χρονικό διάστημα επί παρουσίας μητρικών ή/και εμβρυικών παραγόντων κινδύνου.

ή

Όψιμες επιβραδύνσεις που διαρκούν για χρονικό διάστημα 30 λεπτών ή και λιγότερο εφόσον συνυπάρχουν μητρικοί ή/και εμβρυικοί παράγοντες κινδύνου.

ή

Οξεία βραδυκαρδία ή παρατεταμένη επιβράδυνση χρονικής διάρκειας 3 λεπτών ή περισσότερο.

*Ανησυχητικά χαρακτηριστικά των μεταβαλλόμενων επιβραδύνσεων 

 1. Διάρκεια επιβράδυνσης μεγαλύτερη των 60 δευτ.
 2. Ελλατωμένη μεταβλητότητα εντός της επιβράδυνσης
 3. Καθυστερημένη ανάταξη των ΕΚΠ στην βασική γραμμή μετά την επιβράδυνση
 4. Διφασικό σχήμα (w)
 5. Aπουσία του σημείου του “ώμου”
Μετάφραση - Επιμέλεια κειμένου: Κ. Γουρουντή, Σ. Κωνσταντίνου
Image

Τυπική μεταβαλλόμενη επιβράδυνση με παρουσία “ώμων” πριν και μετά την επιβράδυνση (ταχύτητα καταγραφής 1cm/min)

Image

Πρώιμες επιβραδύνσεις (ταχύτητα καταγραφής 1cm/min)

Image

Mη τυπική διφασική μεταβαλλόμενη επιβράδυνση (ταχύτητα καταγραφής 1cm/min)

Image

Ώψιμες επιβραδύνσεις (ταχύτητα καταγραφής 1cm/min)

Image

Τυπική μεταβαλλόμενη επιβράδυνση με παρουσία “ώμων” πριν και μετά την επιβράδυνση (ταχύτητα καταγραφής 1cm/min)

Image

Παρατεταμένη επιβράδυνση διάρκειας 4 λεπτών με ανάταξη παλμών και ναδίρ επιβράδυνσης 60 π.α.λ. (ταχύτητα καταγραφής 1cm/min)

Image

Τυπική μεταβαλλόμενη επιβράδυνση χωρίς την παρουσία “ώμων” πριν και μετά την επιβράδυνση (ταχύτητα καταγραφής 1cm/min)

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

pregnall 1200x500 FFF

 

BANNER EVDOMADA MAIAS CARDIOSAFEBIRTH

logo_teliko_small.png

Αγνώστων Μαρτύρων 33-37
17123 - Ν. Σμύρνη
info@cardiosafebirth.gr
+30 6937673814

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατασκευή & Φιλοξενεία Medical Promotion

Copyright © 2018 cardiosafebirth.gr
+30 6937673814 Αγνώστων Μαρτύρων 33-37, 17123 - Ν. Σμύρνη